Digitale strategie en digitale skills - Onze diensten

Digitale strategie en digitale skills - kies hier één van je werkdomeinen

Digitale
Transformatie

Digitale strategie en digitale skills? Hoe begin je eraan. CONVERTURA levert begeleiding bij het opstarten of doorontwikkelen van een digitale transformatie. 2/3 dagen Digitale Informatie Intake: na Intake + 7 dagen (maximale verwerkingstijd) volledige analyse en concrete voorstellen en roadmap. Uw vooropzet naar een digitale strategie.

Digitale
Innovatie

Ondersteuning bij het verhogen van het innovatievermogen van de organisatie. 1/ Bewust op zoek gaan naar innovatie, 2/ Klant waardepropositie en business model, 3/ Het bouwen en managen van een innovatieve organisatie. Digital Consultancy gerelateerd aan nieuw aanbod.

Digitaal Samenwerken
en Leren

Digitale strategie en digitale vaardigheden? Velen vergeten het belang van het (door)ontwikkelen van digitale skills. CONVERTURA begeleidt trajecten die tot doel hebben de digitale collaboratie en het leervermogen van uw organisatie te verhogen. 1/ Maximaal gebruik maken van de juiste digitale tools, 2/ Verhogen van de digitale skills van uw team(s), 3/ Agile voor non-IT, 4/ Multidisciplinaire teams.

Digitale
Maturiteit

Digitale strategie en digitale skills? Snel zicht krijgen op de digitale maturiteit van je organisatie en de grootste opportuniteiten. Als bedrijf voorsprong nemen op je concurrenten. Gebaseerd op wetenschappelijke studies. Voorstellen tot digitale strategie en digitale skills ontwikkeling.

Winnende Initiatieven - Business Strategie

Digitale strategie. Ondersteuning bij het bepalen van strategische trajecten om winnende initiatieven te bepalen en om te zetten. Explicitatie van business strategieën. Kritische doorlichting of explicitatie van het business model.

Zaken doen
in het buitenland

Consultancy voor zij die de grens willen oversteken (in het bijzonder binnen Europa), zowel op vlak van analyse als implementatie. Analyse, scenario-uitbouw, go-to-market. Ondersteuning op sleutelmomenten.

1 - Digitale Transformatie - Intake & Initiatieven-bepaling

Digitale strategie en digitale vaardigheden? CONVERTURA begeleidt uw bedrijf op vlak van digitale transformatie. De Digitale Transformatie Intake maakt helder wat een digitale transformatie is en zoomt in op de verschillende peilers van een transformatie. Het maakt duidelijk in welke fase een bedrijf is en welke initiatieven mogelijk zijn. Elke Intake bestaat uit 4 fases: 1/ Klassieke bedrijfsverkenning, 2/ Snapshot van (potentieel) digitaal pad, 3/ Tech exploratie, 4/ Learnings en mapping van initiatieven, concrete roadmap. Klik hier om het Digitale Transformatie Intake proces te downloaden. Eerste step up naar een full fledge digitale strategie.

Digitale Transformatie - Intake

2 - Starten met Digitale Innovatie

Digitale strategie en digitale skills? Een peiler van elke transformatie is het (digitaal) leren innoveren. COINVERTURA begeleidt bedrijven op vlak van digitale innovatieDigitale organisatie en innovatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door gebruik te maken van (nieuwe) technologie wordt er klantwaarde gecreëerd. CONVERTURA werkt rond drie peilers die cruciaal zijn. Eén: het bewust op zoek gaan naar innovatie. Sommige bedrijven zijn nu eenmaal beter in staat om te innoveren. Het goede nieuws is: innoveren kan je (als bedrijf) leren. Twee: het ‘craften’ van een klant waardepropositie en (vernieuwend) business model binnen een digitale strategie. Hierbij gebruikt CONVERTURA de laatste inzichten en methodes. Drie: het bouwen en managen van innovatie binnen een (bestaande) organisatie. Hoe geef je innovatie een reële kans, los van de huidige set op van een organisatie? Daarnaast voorziet CONVERTURA in digital consultancy en opleidingen op vlak van brede innovatie in de brede zin van het woord.

Digitale collaboratie en ook Digitale Skills
Bedrijfsstrategie - How to win

3 - Digitaal Samenwerken en Continu Leren

Digitale strategie en digitale skills kunnen niet zonder digitale collaboratie en continu leren. Samenwerken en leren en het bewust optimaliseren ervan maken integraal deel uit van digitaal matuur worden.  CONVERTURA specialiseert zich in die domeinen die én aangegeven worden als zijnde de grootste zorg van bedrijven, maar tevens die processen die maximaal bijdrage aan uw digitale bedrijfscurve. Eén: maximaal gebruik maken van de juiste digitale tools. Het aanbod van gratis, low cost en betalende tools is heel breed en groeit nog elke dag. CONVERTURA screende inmiddels zo’n +100 tools op vlak van wins, kost, gebruiks- en implementatiegemak. Er valt véél en snel winst te behalen, alléén echter als gekozen wordt voor de juiste tools én als ze juist worden geïmplementeerd. Twee: verhogen van de digitale skills van uw team(s). Het verhogen van digitale skills staat als grootste zorg bij het merendeel van bedrijfsleiders. Drie: agile voor non-IT.  ‘Agile’ werken is bijzonder populair als het over IT-development gaat. Toch zijn de principes van ‘agile’ werken bijzonder instrumenteel, ook in niet directe IT omgevingen, zolang er niet gestreefd moet worden naar standardisatie (bij voorbeeld in een produktie omgeving) en het resultaat nog ‘open’ is. Vier: multisciplinaire teams. Multidisciplinaire teams zijn voorwaardelijk aan digitale groei, eender of het nu gaat om opbouw van klantinzichten, development, klantbenadering of innovatie.

4 - Digitale Maturiteit

Digitale strategie en digitale skills? Waar bevinden we ons? CONVERTURA voert een Digitale Maturiteit Scan uit. Dat kan als GRATIS Quick Scan of als Full Scan (Intake). De Digitale Maturiteit Quick Scan bevraagt u en een aantal van uw collega’s waardoor de fase van het bedrijf op vlak van digitale transformatie duidelijk wordt én waarbij de prioriteiten duidelijk worden. Bij de Full Scan wordt veel dieper ingegaan op de opportuniteiten. Dat laatste gebeurt altijd na een grondige mondelinge intake. 

Bedijfsstrategie - Winnende inititiatieven
winnende-initiatieven-2

5 - Winnende Initiatieven - Business Strategie

Management Consultancy op vlak van strategie en het kiezen voor winnende initiatieven. CONVERTURA begeleidt van start tot finish het traject van opbouw fact base naar het expliciteren van aspiratie naar Where-to-Play? en How-to-Win? naar concrete winnende initiatieven en een implementatieplan.

6 - Zaken doen in het buitenland

Management Consultancy indien u zaken opstart in het buitenland. CONVERTURA begeleidt zowel analyse als opstart van grensoverschrijdende initatieven. CONVERTURA heeft een uitgebreide ervaring met zaken doen in Nederland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Polen, Hongarije, Tjechië, Spanje.

digitale strategie - een raamwerk
digitale strategie - ook belangrijk voor kmo's

Nuttige links

Vlaio (Vlaamse overheid) heeft specifieke subsidie-regelingen voor digitale inititiatieven. Bij Agoria kan je een heel leerrijke paper ‘Digitaal is een mindset‘ downloaden.