Digitaal Samenwerken en Continu Leren

DIGITAAL SAMENWERKEN - LEREND SAMENWERKEN ALS VOORWAARDE

"De prestatie van het geheel is nooit de som van de onderdelen, maar van hun interacties"

Russell Ackoff - Systeemdenker

Bedrijven winnen er veel bij als werknemers de juiste digitale vaardigheden ontwikkelen

Digitaal samenwerken speelt een grote rol bij een transformatie. Als belangrijkste hindernis om te komen tot een succesvolle digitale transformatie geven KMO’s aan dat de werknemers niet of onvoldoende kennis en vaardigheden hebben om goed met digitale technologieën te werken. Werknemers zijn zich daar ook van bewust. 8 op 10 vindt technologie belangrijk en de meesten daarvan geloven dat een (verdere) digitale transformatie van groot belang is voor de onderneming. Wetend dat 70% van onze kennis en skills uit ervaring komt, is facilitering op zijn plaats. Door meta-leren toe te passen, het ondersteunen van leren – door het integraal deel te maken van de lijn, reward-systemen uit te werken, of eenvoudigweg door werknemer-vriendelijke facilitering en inspiratie.

Het belang van een digitale mindset

Een digitale transformatie staat of valt met mensen. Naast het functionele kenmerk van absorberend vermogen zijn strategisch denken, veranderingsbereid en een ‘groei-mindset’ de belangrijkste kenmerken van mensen die succesvol willen zijn in een digitale omgeving. Vooral dat laatste is van groot belang. Mensen met een groei-mindset – versus mensen met een statische mindset – zien intelligentie als een dynamisch gegeven dat kan worden ontwikkeld. Zowel bij selectie van talent als bij het ontwikkelen van mensen kan een bedrijf hier bewust mee omgaan. Een haalbare maar inspirerende digitale ambitie omarmd door mensen met hoog leervermogen en een groei-mindset is het streven van een digitale organisatie op weg naar digitale maturiteit.

Intentioneel digitaal samenwerken

Een digitale organisatie is intentieel collaboratief. Er wordt zeer bewust nagedacht hoe digitale informatie wordt gedeeld binnen het bedrijf, net zoals zeer bewust netwerken worden gecreëerd, evolueren, ophouden te bestaan en muteren in nieuwe vormen van samenwerken. Progressief ontstaat er een collectief werkgeheugen, dat ertoe leidt dat er betere beslissingen worden genomen. Diversiteit wordt gewaardeerd. Decison making is binnen zo’n kader een individueel proces, weg van groupthink.

Intentioneel agile

Agile is alomtegenwoordig. En daar is een goede reden voor. Binnen een digitale omgeving werkt het wendbaar organiseren bij een groot aantal processen. Agile helpt wanneer de volgende voorwaarden zijn voldaan: het gaat over niet routineuze zaken, er is een redelijk hoge graag van complexiteit en er dient een uitkomst te zijn. Agile teams zijn zeer relevant aangezien ze – als gefocuste, kleine, multi-functionele teams – het aantal afhankelijkheden verkleinen. Ondersteund door een faciliterend leiderschap focussen ze op vooruitgang, niet op perfectie. Het opbouwen van succesvolle agile teams kan binnen een digitale transformatie van groot belang zijn, ook in non-IT omgevingen.

Collaboration tools

Cloud collaboratie is inmiddels een echte industrie geworden. De markt heeft een grootorde van +/- 6 miljard €.  Verrassend is dat niet. ‘Cloud collaboration’ zorgt ervoor dat bedrijven hun workflows optimaliseren, projectmatig samenwerken structureel verbeteren en produktiviteit fors verhoogt. Gebruik maken van de ‘tools’ lijkt dan ook een open deur. De échte uitdaging ligt in het kiezen van de juiste tool(s), ze ideaal laten samenwerken en een correcte implementatie. Naast het exploreren van zo’n +100 tools ontwikkelde CONVERTURA een methodologie om te zorgen dat business doelstellingen ‘matche,n’ met de tool(s). Die aanpak combineert – naast de onvermijdelijke feature-verkenning – vooral focus op gewenste ‘company benefits’, bestaande ‘use cases’ en ‘potentiële use cases’. In een daaropvolgende fase worden verschillende tools ‘gewogen en vergeleken’, waarna een concreet implementatiepad wordt uitgetekend.

Waarom CONVERTURA

INTENTIONEEL DIGITAAL SAMENWERKEN
HAAL HET MAXIMUM UIT JE MENSEN

MAXIMAAL GEBRUIK MAKEN VAN DIGITALE TOOLS

CONVERTURA screende meer dan +100 tools - inventariseerde functionaliteiten, gebruiksgemak, leercurve, sterkten, zwakten, kostoverwegingen,... Bovendien legt CONVERTURA methodisch de tools naast de noden van uw bedrijf. Zo hebt u zekerheid dat uw (dikwijls low cost) investering daadwerkelijk rendeert. Het resultaat is een overwogen analyse en advies over de potentieel te implementeren tools.

VERHOGEN DIGITALE SKILLS VAN UW TEAM(S)

Voor vele bedrijven is het verhogen van digitale skills van de verschillende teams en mensen een absolute prioriteit. Met de nadruk op: "relevante skills". CONVERTURA doet exact dat: het mappen van uw processen en rollen met de verschillende, potentiële skills. Daaruit wordt een 'digitale skills ontwikkelprogramma' gedistilleerd. Uw win: u verhoogt snel, doeltreffenden diepgaand relevante digitale skills van uw mensen en uw bedrijf.

AGILE VOOR NON-IT

Ontdaan van alle 'hypes' heeft 'agile' werken bijzonder veel waarde, ook voor non-IT teams. Zeker als het gaat om niet-routineuze opdrachten, waar de waarde of uitkomst niet voor de hand ligt. Toch is er heel weinig kennis en ondersteuning voor non-IT organisaties. Vanuit specifieke ervaringen bracht CONVERTURA 'best practices' samen en werkte een specifiek 'agile voor non-IT' programma uit. Zo bouwt u teams die niet alleen future-proof zijn, maar ook waarde creëren in volatiele tijden.

HET BOUWEN VAN MULTI-DISCIPLINAIRE TEAMS

Of het nu gaat om opbouw van een gedeeld begrip van de customer journey, het ontwikkelen van nieuwe produkten of diensten, het 'live' krijgen van een een nieuwe versie van uw website... steeds opnieuw is het werken met multi-disciplainaire teams van onschatbaar belang. CONVERTURA onderzocht verschillende modellen van multi-disciplinariteit en staat u bij om de kunst van de multi-discipline om te zetten in concrete resultaten.

digitale samenwerken bedrijven
digitaal samenwerken beeld

Nuttige links

Vlaio (Vlaamse overheid) heeft specifieke subsidie-regelingen voor digitale inititiatieven. Bij Agoria kan je een heel leerrijke paper ‘Digitaal is een mindset‘ downloaden.

CONVERTURA levert een kennisdatabank waarbij binnen een structuur van bepaalde categorieën (Business Development, Competitive Analytics, Customer Experience, De Grens Oversteken, Digitale Collaboratie, Digitale Innovatie, Digitale Maturiteit, Digitale Transformatie, Winnende Initiatieven) kernbegrippen bij elkaar worden gebracht en worden toegelicht.

Wat collaboratie betreft worden ondermeer toegelicht: agile principes, devops, agile 5 pitfalls, absorberend vermogen, intentionele collaboratie, Trello, …