Innoveren kan je leren

DIGITALE INNOVATIE - DE KRACHT VAN DIGITALE INNOVATIE

"Als ik mensen had gevraagd wat ze wilden, hadden ze wellicht gezegd: snellere paarden"

Henry Ford - automaker

Goed begrijpen wat digitale innovatie is

Binnen in een digitaal kader is digitale innovatie van cruciaal belang. Leren innoveren is het stap voor stap omgaan met het ontwikkelen en executeren van ideeën om unieke klantwaarde te creëren, door gebruik te malen van technologie. Innovatie is geen idee, maar een volwaardig proces dat loopt van exploratie van mogelijke klantwaarde tot succesvolle marktintroductie. Begrijpen wat digitale innovatie is, leidt ook tot een aantal bredere inzichten. Digitale innovatie vergt een lange termijn perspectief. Innovatie werkt niet zonder diepgaande collaboratie.

Het bewust op zoek gaan naar digitale innovaties

Innovaties ontstaan zo goed als nooit toevallig, ondanks de vele mythes. Heel bewust op zoek gaan naar innovatie is iets wat concreet vorm te geven is. Luisteren naar de klant – en in het bijzonder niet-klanten – is perfect leerbaar en organiseerbaar. Net als het uitzetten van een innovatie-bandbreedte. Er zijn verschillende methodes om innovaties te laten ontstaan en ze te kunnen evalueren en waarderen. Wij baseren ons heel dikwijls op de ‘Jobs to be done’-methodiek, omdat deze methode een brede lens gebruikt. Ook Customer Journey Mapping en Product Configuratie Mapping behoren tot de mogelijkheid. Afhankelijk van het DNA van een onderneming en de specifieke uitdaging wordt een aanpak gekozen.

Customer value proposition - business model

Het traject van klantwaarde-propositie, keuze van business model en business plan is er één van granulair detail. Welke waarde creëert het aanbod echt? Welk klantsegment beogen we? Hoe willen we die klant bereiken? Die klantwaarde is slechts één deel van het business model, waarin ook processen, resources en inkomsten en uitgaven worden geëxpliciteerd. Uiteindelijk worden alle inzichten uitgewerkt in een business plan.

Exploiteren versus exploreren

Innovatie genereert altijd risico. Risico genereert altijd onzekerheid. Organisaties die innoveren dienen daar rekening mee te houden. Organisaties die succesvol innoveren, leiden op hun manier een zogenaamd tweehandige organisatie: het beheert een succesvol aanbod naast een onzeker traject van een innovatief aanbod. Exploiteren en tegelijkertijd exploreren kan alleen werken als dit binnen de strategische intentie van het bedrijf ligt en wanneer er voldoende organisatie wordt besteed aan zaken als organsitie, leiderschap, bemensing.

Waarom CONVERTURA

ZET IN OP DIGITALE INNOVATIE
INNOVATIE ALS KANS, NIET ALS BEDREIGING

DIGITALE INNOVATIE: BEWUST OP ZOEK GAAN NAAR INNOVATIE

Innoveren kan je leren. Méér zelfs: innoveren wordt bijna altijd stap voor stap geleerd. We leren en begeleiden hoe je als bedrijf bewust en procesmatig op zoek gaat naar innovatie.

DIGITALE INNOVATIE: WAARDEPROPOSITIE EN BUSINESS MODEL

Hoe 'craft' je een intelligente waardepropositie. En hoe bouw je dan iteratief verder tot een geëxpliciteerd business model. CONVERTURA begeleidt minutieus uw traject.

BOUWEN EN MANAGEN VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIE

Hoe bouw je een intelligente, afgewogen, innoverende organisatie? Hoe balanceer je 'exploratie' versus 'exploitatie'.? Hoe geef je innovatie alle kansen? CONVERTURA deelt bewezen methodes en staat bij tijdens de implementatie.

digitale innovatie discuss
digitale innovatie 80 20

Nuttige links

Vlaio (Vlaamse overheid) heeft specifieke subsidie-regelingen voor digitale inititiatieven. Bij Agoria kan je een heel leerrijke paper ‘Digitaal is een mindset‘ downloaden.

CONVERTURA levert een kennisdatabank waarbij binnen een structuur van bepaalde categorieën (Business Development, Competitive Analytics, Customer Experience, De Grens Oversteken, Digitale Collaboratie, Digitale Innovatie, Digitale Maturiteit, Digitale Transformatie, Winnende Initiatieven) kernbegrippen bij elkaar worden gebracht en worden toegelicht.