Digitaal volwassen worden

DIGITALE MATURITEIT -
OP WEG NAAR EEN NIEUWE FASE VAN UW BEDRIJF

"Volwassen worden doe je met vallen en opstaan, leren uit falen is cruciaal"

Digitale maturiteit kan je meten

Digitale maturiteit kan je meten.  Door een gerichte bevraging kan je accuraat en snel de fase waarin een bedrijf zich bevindt, begrijpen. Heeft het bedrijf een duidelijke visie op waar het (digitaal) naartoe gaat? Is de operationele backbone van de onderneming in grote mate gedigitaliseerd? In welke mate zijn klantinzichten ingebed in het bedrijf en bij zijn medewerkers? Zijn er duidelijke eigenaren – verantwoordelijken – voor de verschillende digitale componenten. Een bevraging geeft niet alleen de fase van een onderneming aan, maar maakt ook duidelijk wat de meest relevante en urgente initiatieven zijn. Het scannen van digitale maturiteit is perfect als verkenning van de digitale mogelijkheden van uw bedrijf.

4 ontwikkel-assen

Digitale snelheid wordt geëvalueerd op vier assen Onder het kopje van cultuur en mindset (CUMI) wordt geluisterd naar de digitale ambitie, in hoeverre die haalbaar, duidelijk en gedeeld is. Onder organisatie en ‘connectedness’ (ORCO) wordt bekeken hoe sterk het transformatieve karakter van de organisatie is, of er duidelijk ownership is én in hoeverre netwerken operationeel zijn en resultaat opleveren. Op vlak van tech en development (TEDE) worden vragen gesteld rond fluid budgeting, agile, design thinking, business eigenaarschap, aanwezige digitale kennis… Tot slot worden de metrics en (verwerking van) klantinzichten onder de loupe genomen (MEIN). Dat levert een kwalitatieve snapshot en maturiteitsgraad op. Het geeft de graad aan van digitale maturiteit én het geeft aan wat de prioriteiten zijn.

Waarom CONVERTURA

GRATIS
DIGITALE MATURITEIT QUICK SCAN
SNEL WETEN WAAR JE STAAT

DIGITALE MATURITEIT QUICK SCAN

Een Digitale Maturiteit Quick Scan is perfect voor zij die snel willen verkennen wat een digitale transformatie kan betekenen. voor hun specifieke bedrijf. Het geeft zowel de graad van digitale volwassenheid aan van uw bedrijf, als de grootste kansen. Vraag nu je GRATIS Quick Scan aan. Door het invullen van bijgaand formulier doen we een gratis quick scan van je bedrijf. Op basis van (jawel) 100 (!) vragen, liefst ingevuld door 2 of 3 stakeholders die het bedrijf zeer goed kennen, gaan we aan de slag en leveren we een scan over fase, 4 ontwikkel-assen en verwachte prioriteitstelling. Waarom 100 vragen? Omdat er niemand belang bij heeft oppervlakkige, onjuiste analyses uit te voeren. CONVERTURA garandeert dat u daadwerkelijk vooruit wordt geholpen.

GEBASEERD OP WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De Digitale Maturiteit Quick Scan is gebaseerd op recent wetenschappelijk materiaal. In het bijzonder MIT Sloan - een gereputeerde business school in Cambridge - Massachusetts - heeft de laatste jaren diepgaand onderzoek gedaan naar de complexe, kritische succesfactoren van digitale transformaties. Het is hun verdienste de notie 'digitale transformatie' ontdaan te hebben van de weinig bruikbare mythes en te begronden met wetenschappelijke inzichten.

Vlaio (Vlaamse overheid) heeft specifieke subsidie-regelingen voor digitale inititiatieven. Bij Agoria kan je een heel leerrijke paper ‘Digitaal is een mindset‘ downloaden. MIT Sloan geeft toegang tot wetenschappelijke literatuur, cursussen, enz.

CONVERTURA levert een kennisdatabank waarbij binnen een structuur van bepaalde categorieën (Business Development, Competitive Analytics, Customer Experience, De Grens Oversteken, Digitale Collaboratie, Digitale Innovatie, Digitale Maturiteit, Digitale Transformatie, Winnende Initiatieven) kernbegrippen bij elkaar worden gebracht en worden toegelicht.

Met betrekking tot een Digitale Transformatie worden onder andere toegelicht: Competency trap, digitaal business design, SMACIT, Digitale Maturiteit, Kenmerken digitale groei, de transformatiestappen van Kotter, Digtalisatie versus digitalisering, Digital natives, Customer Journey, Veel voorkomende fouten bij het bouwen van een customer journey map, Operationele backbone, …