Dé basis voor een geslaagd digitaal groeitraject

DIGITALE TRANSFORMATIE KMOs - Bouw op stevige grondvesten

"Een succesvolle digitale transformatie KMO begint bij een breed begrip van het traject dat eraan komt"

KMO's: voldoende begrip opbouwen voor wat een digitale transformatie is

KMO’s in Vlaanderen geven zélf aan dat het hen dikwijls ontbreekt aan de relevante kennis. Er wordt dan ook gegoocheld met vele ‘hypes’ en modewoorden die niet altijd veel waarde toevoegen. Heel dikwijls leidt dat tot een zeer fragmentarische aanpak. Bij een digitale transformatie KMO is het van belang het hele speelveld te overzien en als een soort van digitaal kompas een wellicht steeds zichzelf corrigerende digitale koers te varen. Een digitale transformatie is een proces van digitaal volwassen worden. Dat gebeurt stap voor stap. Een totaalbeeld en begrip ervan zorgt ervoor dat het bedrijf aandacht heeft voor de juiste initiatieven op het juiste moment.

Digitalisering versus digitalisatie

Veelal worden heel wat begrippen door elkaar gehaald. Digital, digitalisering, digitalisatie… ze worden door elkaar gebruikt, hoewel ze echt heel verschillend zijn. Digitalisering streeft naar operationele uitmuntendheid. Digitalisatie creëert digitale klantwaarde. Veelal is digitalisering een voorwaarde om een geslaagd digitalisatie traject te starten. Bij digitalisering focust men op de bestaande processen die men digitaliseert en daardoor fors verbetert. Bij digitalisatie creëert men een digitaal platform dat ervoor zorgt dat er een succesvol digitaal aanbod ontstaat. Het is als bedrijf van belang zorgvuldig die twee zaken te onderscheiden. Een digitaal groeitraject is dan ook – hoewel het belang van IT niet kan worden overschat –  géén streven naar een perfecte IT-architectuur of herstructurering.

Een digitale transformatie raakt het hele bedrijf

Een transformatie raakt het hele bedrijf. Is de backbone van het bedrijf procesmatig klaar? In hoeverre is de visie op klantwaarde ontwikkeld? Waar en wanneer wordt er naar de klant geluisterd? In hoeverre is er een ‘digitaal hart’ van componenten die bij elkaar worden gebracht om een digitaal aanbod te creëren? Is er voldoende talent aan boord? Hoe kunnen eigen mensen adequater groeien als deel van een digitale transformatie? Is er een duidelijke visie op data en het gebruik ervan? Hoe is IT georganiseerd? Hoe wendbaar en (digitaal) snel is het bedrijf? Het hebben van een holistisch beeld zorgt ervoor dat accuraat de juiste initiatieven voorop wordt gesteld – rekening houdend met afhankelijkheden.

Een Intake als start van een geslaagde digitale transformatie

De Digitale Transformatie Intake van CONVERTURA kan worden ingezet als een eenmalig leertraject of als een recurrent instrument om een transformatie op koers te houden. In een eerste fase wordt geluisterd naar het DNA, de specifieke sterkten van het bedrijf én de graad van digitale maturiteit. Die gegevens worden ‘gemapped’ op een canvas van wat een transformatie inhoudt. Daardoor krijgt het bedrijf expliciet zicht op kansen en opportuniteiten. Het spreekt voor zich dat niet alle mogelijke initiatieven op hetzelfde moment kunnen worden aangepakt. In een dialoog wordt gezocht naar wat de juiste prioriteiten zijn, door gebruik te maken van de bedrijfsstrategie, haalbaarheid (complexiteit) en potentiële winst.

Waarom CONVERTURA

GROEI JE BEDRIJFSKENNIS
LOOP VOOR OP DE CONCURRENTIE

DIGITALE TRANSFORMATIE INTAKE

CONVERTURA gebruikt een eigen ontwikkelde methodologie om via een diepgaande Digitale Transformatie Intake kansen en opportuniteiten helder te maken: meest urgent en relevante digitaliserings-initiatieven, verrijking van het digitaal aanbod, verhogen klantkennis, gerelateerde voorwaardelijkheden. CONVERTURA levert een exhaustief en actiegericht rapport. Klik hieronder om het Digitale Transformatie Intake Proces te downloaden.

BEGELEIDING VAN DIGITALE TRANSFORMATIE KMO

CONVERTURA levert niet alleen een bruikbaar rapport. CONVERTURA garandeert ook implementeerbaarheid van de stappen naar een volwassen digitale transformatie KMO. Daarom biedt CONVERTURA end-to-end begeleiding, die ingaat van bij het afleveren van de Digitale Transformatie Intake. Zo'n begeleiding - die gebeurt met de resultaten van de Intake als leidraad - wordt steeds volledig à la carte uitgetekend en heeft veelal het karakter van een Program Management.

Nuttige links

Vlaio (Vlaamse overheid) heeft specifieke subsidie-regelingen voor digitale inititiatieven. Bij Agoria kan je een heel leerrijke paper ‘Digitaal is een mindset‘ downloaden. Een heel boeiende introductie is het boek Digital Transformation Know How van professor Stijn Viaene van de KUL.

CONVERTURA levert een kennisdatabank waarbij binnen een structuur van bepaalde categorieën (Business Development, Competitive Analytics, Customer Experience, De Grens Oversteken, Digitale Collaboratie, Digitale Innovatie, Digitale Maturiteit, Digitale Transformatie, Winnende Initiatieven) kernbegrippen bij elkaar worden gebracht en worden toegelicht.

Met betrekking tot een Digitale Transformatie worden onder andere toegelicht: Competency trap, digitaal business design, SMACIT, Digitale Maturiteit, Kenmerken digitale groei, de transformatiestappen van Kotter, Digtalisatie versus digitalisering, Digital natives, Customer Journey, Veel voorkomende fouten bij het bouwen van een customer journey map, Operationele backbone, …