Agile – 5 ‘pitfalls’

You are here:
< All Topics

Agile - 5 'pitfalls'

‘Agile’ is inmiddels één van de meest besproken noties in het bedrijfsleven. Toch zijn er 5 noties die van heel groot belang en waartegen heel regelmatig wordt gezondigd. Net daardoor falen heel wat initiatieven.
1 – Agile is een middel en geen doel. In heel veel bedrijven wordt agile te makkelijk vooropgesteld als de oplossing van wel heel veel problemen.
2 – Bij ‘agile’ draait een heel belangrijk deel van actie in het wegwerken of reduceren van ‘dependencies’. Hoewel ‘dependencies’ lastig zijn om in kaart te brengen en ze te reduceren tot het minimum, is het van groot belang dat stap voor stap, continu de nodige aandacht gaat naar die afhankelijkheden. En dan houdt het nog niet op: er blijven nog steeds overblijvende ‘dependencies’, hoe men zich ook organiseert. Die resterende ‘dependencies’ verdienen dan ook alle management attentie.
3 – Een heel belangrijke notie is ‘end-to-end’ en dat is letterlijk zo. Binnen een agile omgeving hebben mensen ‘end-to-end’ verantwoordelijkheid, inclusief release van een produkt(item) en verdere opvolging ervan.
4 – Binnen een agile omgeving wordt bewust omgegaan met een beperkte hoeveelheid van wat in progressie is, de zogenaamde WIP (work in progress). Een agile omgeving die he zich hier makkelijk maakt en het mechanisme van toegelaten ‘work in progress’ onvoldoende stuurt, zal onvoorwaardelijk falen.
5 – Binnen een agile omgeving wordt er consistent een portfolio management gedaan. Dat betekent dt er steeds keuzes worden gemaakt (en opnieuw worden gemaakt) van wat voor het bedrijf van het hoogste belang is – maar ook van wat dus minder van belang is of onbelangrijk. Teveel omgevingen duwen eenvoudigweg teveel in de ‘pipeline’ waardoor agile geen kans op slagen heeft.

Table of Contents