Agile Principles

You are here:
< All Topics

Agile Principles

Het is bijzonder waardevol als bedrijven die digitaal willen evolueren de 4 principes van agile software development goed overdenken en bekijken hoe ze kunnen bijdragen aan een beoogde transformatie:
1 – Inidviduals and interactions over processes and tools.
2 – Working software over comprehensive documenation.
3 – Customer collaboration over contract negociation.
4 – Responsing to change over following a plan.
Voor meer informatie in verband met Agile.

Table of Contents