Competency Trap

You are here:
< All Topics

Competency Trap

‘Competency Trap’ is een verschijnsel dat vooral voorkomt bij succesvolle, gevestigde bedrijven. Juist door het feit dat die bedrijven lange tijd succesvol zijn geweest, wordt verondersteld dat de onderliggende ‘skills’ die het bedrijf kenmerken een garantie zijn voor toekomstig succes. Die veronderstelling kan juist zijn, maar is dat niet noodzakelijkerwijze. Zeker in een tijd waarin er zeer veel technologische wijzigingen zijn is dat een op zijn minst gevaarlijk uitgangspunt.

Table of Contents