Customer Journey

You are here:
< All Topics

Customer Journey

De ‘customer journey’ is de som van alle interacties die een klant heeft met een bedrijf en een merk. Soms worden er heel specifieke delen van de ‘customer journey’ geanalyseerd. Bij een ‘customer journey’ wordt een totaalbeeld in kaart gebracht. Hierbij worden alle zogenaamde ‘customer touchpoints’ vastgelegd: social media reviews, de website, call center,… Elke stap wordt – maximaal op basis van factuele klantgegevens –  grondig overwogen op basis van klantvragen (wat wil een klant realiseren? ondervindt de klant problemen? zijn er vragen die onbeantwoord blijven?) en klantmotivaties (wat motiveert de klant om het proces verder te zetten of het juist stop te zetten?)… Die ‘customer journey’ wordt omgezet in een makkelijk te visualiseren instrument. Dat instrument wordt interatief gebruikt en gedeeld om continu verbeteringen aan te brengen.

Table of Contents