DevOps

You are here:
< All Topics

DevOps

De ‘DevOps is een gecombineerde term bestaande uit ‘development’ en ‘operations’. Het is een methode waar de nadruk ligt op samenwerking tussen software engineers en andere IT specialisten. 

Drie belangrijke partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe toepassing. Eerst is er de klant. Dat is de partij die beslist dat er een nieuwe applicatie moet worden gebouwd. De tweede betrokken partij zijn de ontwikkelaars. Ze bouwen een applicatie en testen die zelf voor ze die uiteindelijk opleveren. Is alles eindelijk naar wens?  Dan wordt de applicatie overgedragen aan het operationele IT-team van de (of een) onderneming. Die mag de applicatie nu zogenaamd uitrollen. De kans dat alles meteen vlot werkt, is niet groot.

Met DevOps wordt ook de muur tussen ontwikkelaars en het operationele IT-team gesloopt. Centraal bij een DevOps-aanpak is het systeem van ‘continuous delivery’. Applicaties worden opgesplitst in kleinere stukjes, die continu worden uitgerold. Zo ontstaat er een constructieve samenwerking tussen de ontwikkelaars en het operationele team. Hapklare stukjes van toepassingen kunnen meteen uitgerold en geïntegreerd worden in de IT-omgeving. Om dat zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, werken ontwikkelaars en operations samen in één breed team.

Table of Contents