Digital Business Design

You are here:
< All Topics

Digitaal Business Design

Digitaal Business Design is de organizationele configuratie van mensen (rollen, verantwoordelijkheden, structuren, vaardigheden), processen (gebruikte workflows, procedures) en technologie (infrastructuur en applicaties) met het doel om klantwaarde en aanbod te creëren dat gebruik maakt van digitale technologieën. In die zin is Digitaal Business Design géén herstructurering en géén IT-arcitectuur. Het is een progressief gegeven en heeft geen echt eindpunt.

Table of Contents