Digital Maturiteit

You are here:
< All Topics

Digitale Maturiteit

De term ‘digitale maturiteit’ werd vooral naar voren geschoven door onderzoek van van Gerald C. Kane, Anh Nguyen Phillips, Jonathan R. Copulsky en Garth R. Andrus, min of meer als een tegengewicht voor noties als digitale disruptie en/of digitale transformatie, die teveel de nadruk leggen op een (fictief) tijdelijke en eindig proces. De term is ook ontstaan uit de bedoeling weg te raken van de ‘hype’ die digitale transformaties omringt. In de studie en het boek wordt digitale maturiteit gedefinieerd als het aligneren van mensen, cultuur, structuur en taken met de doelstelling een competitief voordeel te bouwen door gebruik te maken van technologie, zowel binnen als buiten de onderneming. In die zin is digitale maturiteit iets wat stap voor stap groeit, het is een gradueel proces dat steeds verder bouwt. Juist daardoor is het ene proces waarvan de uitkomst zo goed als niet definieerbaar is. De steeds wijzigende uitkomst is het gevolg van de eerdere stappen. En hoewel het een natuurlijk proces is, is het niet iets dat uit zichzelf ontstaat. Het vergt bewust omgaan met het leren omgaan en testen van nieuwe technologie├źn, zowel op indiviudeel vlak als op bedrijfsniveau. Het is zoals het matuur worden van een mens. Wanneer is iemand matuur? Of bewegen mensen steeds verder in de richting van maturiteit? Mensen en de intrinsieke kracht van mensen staat centraal, zoals heel sterk wordt aangegeven in dit┬áinterview.

Table of Contents