Digitalisatie vs Digitalisering

You are here:
< All Topics

Digital vs Digitized - Digitalisatie vs Digitalisering

Er is een groot en essentieel verschil tussen ‘digital’ en ‘digitized’ of in het Nederlands: digitalisatie vs digitalisering. Digitalisatie leidt tot het opleveren van digitale produkten. Die produkten ontstaan door gebruik te maken van nieuwe (digitale) technologieën waardoor er nieuwe klantwaarde of nieuwe klantoplossingen ontstaan. Digitale technlogieën kunnen echter ook een impact hebben op een bestaande operatie waardoor er voor de klant in de grond weinig of niets verandert. In dat laatste geval spreekt men van digitalisering.
Digitalisering maakt gebruik van Social, Mobile, Analytics, Cloud en Internet of Things om doorgedreven te automatiseren. Bij digitalisering leiden ze tot betere, kwalitatievere, dikwijls goedkopere processen. 
Digitalisatie houdt een focus op klantinnovatie. Door het inzetten van nieuwe technologieën ontstaan er nieuw produkten en/of diensten.
Digitalisering leidt tot ‘operational excellence’. Digitalisatie leidt tot nieuwe of verbeterde waardecreatie.

Table of Contents