Intentional Collaboration

You are here:
< All Topics

Intentional Collaboration

Een kenmerk van digitaal groeiende organisaties is het steeds weer bewust op zoek gaan naar intentionele collaboratie. Er wordt grondig nagedacht over welk netwerk men wil creëren en welke digitale content dient te worden gedeeld. Het voordeel is dat kennis meer wordt gedeeld, dat er verschillende invalshoeken zijn en dat er uiteindelijk betere beslissingen worden genomen. Intentionele collaboratie wordt in een digitaal tijdperk belangrijk, omdat bij voorbeeld bij niet-intentionele sociale netwerken heel dikwijls gelijkgezinden bij elkaar worden gebracht (we connecteren nu eenmaal liever met mensen die of gelijkaardig zijn of vergelijkbare meningen hebben) wat dan weer leidt tot een eenzijdige ‘groupthink’. ‘Groupthink’ werd beschreven door de psycholoog Irving Janis. Homogene groepen van mensen die zwak zijn georganiseerd nemen meestal niet de beste beslissingen. James Surowecki, in zijn studie The Wisdom of Crowds argumenteert dat groepen betere beslissingen nemen dat individuele mensen, zij het wil wanneer een aantal voorwaarden zijn vervuld:
– er is een diversiteit van meningen;
– de verschillende groepsleden kunnen afhankelijk van elkaar beslissingen nemen;
– decentralisatie zorgt ervoor dat de verschillende leden zogenaamd locale kennis kunnen assimileren;
– er is een doordacht mechanisme om de verschillende individuele meningen te aggregeren.
Investopedia biedt een handige samenvatting.

Table of Contents