Operationele Backbone (of het belang ervan)

You are here:
< All Topics

Operational Backbone (of het belang ervan)

(Succesvolle) digitale bedrijven hebben in de meeste een performante operationele backbone én daarnaast een digitale ‘layer’ die digitale produkten en/of diensten configureert. Het is van belang dat onderscheid te maken. Een performante backbone is meestal voorwaardelijk om digitaal succesvol te zijn. Zo’n operationele backbone is een coherente structuur van ondernemingssystemen. Die systemen zorgen ervoor dat:
– transactionele processen ‘end-to-end’ worden ondersteund;
– er worden betrouwbare data opgeleverd op een toegankelijke wijze;
– er is visibiliteit als het gaat om de transacties en de ondersteunende processes;
– de systemen verbeteren zélf of geven aanleiding tot het verbeteren en innoveren van repetitieve processen.
Een digitale transformatie gebeurt in een ideale wereld op een performante operationele backbone. Vele digitale transformaties mislukken omdat te weinig rekening wordt gehouden met de eigenlijke backbone. Indien men toch een digitale transformatie wil starten op een niet performante backbone is het van belang dat het aanbod met het oog op complexiteit zeer kritisch wordt bekeken.
In de meeste gevallen wordt naast deze operationele backbone een digitaal platform gebouwd. Dat platform bestaat uit een aantal data-, infrastructuur- en businesscomponenten die ervoor zorgen dat er digitale diensten en/of produkten worden geconfigureerd.
Het belang van een performante onderliggende backbone als succesfactor wordt bijzonder extensief behandeld in het boek Designed for Digital, dat gebaseerd is op grondige research en gepubliceerd werd in samenwerking met MIT Sloan Management Review.

Table of Contents