Digitale Maturiteit Quick Scan

Geïnteresseerd in een Digitale Maturiteit Quick Scan van uw bedrijf?

Dan gaan we aan de slag.

Door het invullen van bijgaand kort formulier krijgt u van ons een vragenlijst in uw mailbox. Idealiter – maar niet noodzakelijk! – worden die vragen beantwoord door uzelf en twee extra personen die deel uitmaken van uw organisatie, maar die toch een ander invalspunt hebben dan uzelf (enkele voorbeelden: medewerker verkoop, verantwoordelijke IT, verantwoordelijke Finance…). U zal dan ook gevraagd worden de mailadressen van die personen door te geven. Zij krijgen namelijk een unieke vragenlijst in hun mailbox. 

De vragenlijst bestaat uit 100 vragen. Dat is niet weinig. Het voordeel is dat er juist daardoor een grondige analyse kan worden gestart. Alle vragen worden maximaal beantwoord door een appreciatie te geven van 1 tot 10 (1 helemaal niet herkenbaar, 10 heel herkenbaar). Uitzonderlijk kan het gebeuren dat enkele vragen niet worden beantwoord. Het is van echter van belang het aantal niet beantwoorde vragen tot het minimum te beperken.

Zo’n 7 dagen na het invullen van de Digitale Maturiteit Quick Scan krijgt u een kort rapport van de resultaten met daarbij een aantal adviezen.

De methodiek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek rond digitale transformaties (fasering en voorwaardelijkheden). Op basis van deze Digitale Maturiteit Quick Scan kan worden geopteerd om een diepgaand Full Scan te doen (dat is echter volledig optioneel).