Vlaanderen digitaal

KMOs gaan digitaal
CONVERTURA focust op de belangrijkste barrières die KMOs zélf aangeven

Vlaanderen digitaal

Vlaanderen digitaal

Vlaanderen digitaal: dat betekent dat KMOs digitaal gaan. KMOs leveren 70% van de tewerkstelling in de privé sector. Zij zijn de 'bread & butter' van Vlaanderen. Vandaag, maar ook morgen!

10% trendsetters

KMOs gaan digitaal! 10% van alle KMOs zijn absolute digitale trendsetters. Zij zijn zowel bezig met digitalisering als digitaal aanbod. Hun cultuur is dominant verschillend van zij die digitaal achterlopen.

Vlaanderen digitaal = Window of opportunity

Digitale transformatie biedt kansen op het vlak van efficiëntie, kwaliteit en concurrentiepositie. Veelal is digitale transformatie een voorwaarde om toekomstige waarde te behouden en te verhogen.

6 grote uitdagingen voor Vlaamse KMO's

Investeren in medewerkers = nr1

KMO's geven als belangrijkste barrière aan dat hun medewerkers (nog) niet beschikken over de juiste (digitale) vaardigheden.

Nog onbekend terrein = nr2

Op nummer twee van genoemde barrières staat dat men zich nog niet vertrouwd voelt met wat nu juist een digitale transformatie is en wie daarbij kan helpen.

Transformatie budget = nr3

Budgetruimte is bij KMO's een grote zorg als het gaat om een digitale transformatie. Sterke prioritisering, optimalisatie en subsidies zijn dan ook van groot belang.

Ontbreken innovatie-cultuur = nr4

Innovatie vergt het beheersen van risico en gespecialiseerde processen en organisaties. Het is niet vreemd dat het bouwen van een innovatiecultuur hoog scoort bij de zorgen.

Wettelijk kader = nr5

Het opbouwen van kennis omtrent het wettelijk kader blijft hoe dan ook van groot belang. Vele KMO's willen graag meer kennis vergaren omtrent het wettelijk kader van digitaal aanbod.

Belang van totale strategie = nr6

Een digitale transformatie staat nooit op zichzelf. Ze is onlosmakelijk verbonden met de overall bedrijfsstrategie. KMO's vragen. zich af of hun strategie toereikend is en kan 'matchen' met een digitaal pad.

CONVERTURA levert concrete oplossingen voor Vlaamse bedrijven

Nuttige links

Vlaio (Vlaamse overheid) heeft specifieke subsidie-regelingen voor digitale inititiatieven. Bij Agoria kan je een heel leerrijke paper ‘Digitaal is een mindset‘ downloaden.