Vlaanderen Na Corona

Vlaanderen Na Corona - uw toolkit

Vlaanderen na Corona - een handig framework om snel relevante initiatieven in kaart te brengen

Hoe ziet de na Corona periode er uit? Welke bedreigingen maar ook kansen zijn er voor bedrijven? Hoe verandert Corona de consument en zijn of haar gedrag? Het is mogelijk eerste tendenzen te herkennen. We creëerden een handig framework..

Vlaanderen na Corona - 10 bedrijfsinitiatieven die snel implementeerbaar zijn

Naast de juiste focus brengen is snelheid van groot belang voor bedrijven, in het bijzonder in voorbereiding van een na Corona tijdperk. Wij verzamelden 10 initiatieven die op zijn minst dat voordeel hebben: ze zijn snel implementeerbaar.

Vlaanderen na Corona -een aantal handige links

Onmiddellijk aan de slag. We verzamelden voor u een aantal handige links.

Vlaanderen Na Corona: een handig framework

VLAANDEREN NA CORONA - EEN HANDIG FRAMEWORK

"SMACIT, SHAPE-O en TRIG'RS: aan de slag met 3 handige acroniemen"

Wie het hoofd wil bieden aan de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog graaft best diep in wat we nu al kunnen verwachten aan wijzigingen in consumentengedrag en omgeving

Het woord theorie heeft dikwijls een lelijke connotatie. Voor velen verwijst het naar ‘theoretisch’, wat zowat gelijk staat als onpraktisch. Een theorie is – in de grond – niets anders dan een uitspraak over causaliteit. Wat veroorzaakt wat, en waarom? In tijden van crisis zijn theorieën noodzakelijk. Crisissen vergen plannen. Plannen hebben dan weer theorie nodig. Plannen leveren houvast en genereren focus. Daarom is het nuttig en noodzakelijk een theorie op te bouwen over wat ons te wachten staat in Vlaanderen na Corona. 

Eerst een disclaimer: elke theorie heeft zijn beperkingen. De impact van een theorie ligt in zijn bruikbaarheid. Per definitie doet elke theorie de complexe waarheid geweld aan. 

Bedrijven ageren temidden van een omgeving van tendenzen. Een aantal van die tendenzen waren er ook al vooraleer er überhaupt sprake was van Corona. Het is van groot belang ook die tendenzen heel goed te onderkennen. Het pre-Corona tijdperk was er één van voorstuwende digitalisering en digitalisatie. Digitalisering zorgde ervoor dat processen digitaal en back offices schaalbaar werden. Digitalisatie genereerde talloze nieuwe en vernieuwde digitale produkten zoals online films, digitale boekenwinkels maar ook talloze apps. In die zin was er ook sprake van digitale disruptie: tal van industrieën werden heruitgevonden en tal van grote bedrijven en grote namen werden verwezen naar een noot in de geschiedenisboeken.

In feite was het een versnelling van zo’n 5 technologieën die de oorzaak waren van zoveel ‘digitalisme’. Het acroniem ‘SMACIT‘, bedacht door Jeanne Ross van de MIT Sloan School of Management, brengt ze bij elkaar: Social, Mobile, Artificial Intelligence, Cloud en Internet of Things. Sommigen refereren er ook aan als een derde fase binnen IT, na de introductie van de mainframe (eerste fase) en de client/server architectuur (tweede fase). Groot en/of heel (IT-)slim zijn, leverde en levert concurrentieel voordeel op. Wie business en IT niet slim kan verbinden tot spannende klant-waardeproposities kwam en komt hoe dan ook in de problemen. Het is met voorgaand als achtergrond dat de impact van Corona dient te worden bekeken.

Corona kwam op een moment dat er bijzonder veel (digitale) innovatie was. Nog niet iedereen had de digitale technologieën omarmd maar toch gebruikten steeds meer mensen  WhatsApp, Zoom, Jitsi, Meet, Skype, Teams, Slack, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify,… in de periode 2010-2020 zal Amazon gegroeid zijn van zo’n 35 miljard omzet naar boven de 300 miljard dollar.

Corona wijzigde niet alleen de gewoonten van consumenten – in die mate dat mag worden verwacht dat een groot deel van die gewoonten blijvend zullen zijn – maar wijzigde ook het speelveld en het evenwicht van een aantal sleutelspelers en – belangen.

Wij denken dat zo’n 6-7 elementen in het Corona-gedreven consumentengedrag blijvers zullen zijn. Noem het tijdens Corona opgebouwde gewoonten die wellicht na Corona niet meer weggaan.  We hebben ze samengebracht onder het acroniem Shape-O: ze zijn de ‘vorm’ die mensen tijdens Corona gebruiken om hun dagdagelijkse ‘zuurstof’ te behouden. Laat ons toe ze één voor één kort te overlopen. Alle zorgen ze – stand-alone of gecombineerd – voor spanningen waarvoor oplossingen dienen te worden bedacht.

Small. Small is beautiful. Kleine bubbles. Oplossingen in kleine kring. Het kweken en delen van eigen groenten. Personeel delen tussen bedrijven. Ze zijn alle gevolgen van de drastische inperkingen, die we dagdagelijks ervaren. De letterlijk kleinere bewegingsruimte leidt tot een revival van de een kleine deel-economie. Familie, straat en buurt kennen een fundamentele herwaardering. Zoals dat geldt voor consumenten, gaat het ook op voor bedrijven. Bij ondernemingen is er een duidelijke evolutie om waardeketens minder globaal te maken. Alle ‘samenwerkingskringen’ worden kleiner.  En ook het politieke klimaat wijzigt. Protectionisme duikt opnieuw op. Het eigen strategisch belang krijgt focus en top prioriteit. In een wereld met groene, oranje en rode zones heeft iedereen zijn eigen kleur. Het kan worden verwacht dat die enge bewegingsruimte na verloop van tijd voor spanningen zal zorgen. 

Home. Thuiswerken is de norm geworden en zal dat naar verwachting nog zeer lang blijven. De pertinente vraag is op heden: heb ik genoeg reden om niet van huis te werken? We hebben onze ‘thuis’ gereorganiseerd. Het is ons coördinatiecentrum geworden. We doen home delivery, workout at home, we studeren thuis online, we richten ons huis opnieuw in, we hebben ons huis verdeeld tussen familieleden en functies… Als een extensie van onze thuis krijgt onze tuin alle aandacht. Tuincentra zien hun omzet stijgen. Immobiliën zien plotseling (tegen alle eerdere tendenzen in) een grotere vraag naar grotere panden en huizen die buiten de stad in het groen liggen. Onze ‘thuis’ is fundamenteel en voor lang ‘ge-herwaardeerd’. De eerste grenzen van de ‘thuis’ zijn al zichtbaar. In Vlaanderen werd er in mei een forse stijging van het aantal (v)echtscheidingen genoteerd.

At distance. Het geven van handen, toch een wezenlijk bestanddeel van onze cultuur, is definitief voorbij. Online ontmoetingen en meetings zullen een wezenlijk bestanddeel blijven van ons leven. Nieuwe sociale activiteiten ‘at a distance’ zien nu al – met vallen en opstaan – het licht. ‘At a distance’ resulteert ook in planmatig omgaan met uit het huis komen: transport wordt voorbereid, regels worden ingelezen en ‘gecheckt’… je kan maar beter goed op de hoogte zijn voor je vertrekt. Juiste informatie, monitoring, tracking, het belang van alle groeit. Ook hier zijn eerste spanningen zichtbaar. Eerste openbare conflicten worden gerapporteerd waarbij mensen weigeren regels te respecteren. Maar minder zichtbaar: het aantal oproepen bij hulplijnen is fors gestegen, vooral bij alleenstaanden en 60-plussers. Het ‘at distance’ heeft zijn psychologische grenzen.

(New) Poverty. Er wordt weinig over geschreven. Het lijkt erop dat we ons deze spiegel liever niet voorhouden: de economische gevolgen van Corona zullen hoe dan ook leiden tot een verhoogde golf van armoede. Het aantal faillissementen (juni 20 lag onder juni 19)  in Vlaanderen wordt de dato netjes verborgen onder een artificiële bevriezing van faillissementsprocedures en trager werkende ondernemingsrechtbanken. Dat er een golf van faillissementen komt en een forse opstoot van de werkloosheid is echter onvermijdbaar. Vooral mensen met flexibele dienstverbanden in krimpende sectoren zijn de eerste slachtoffers. Er is een sterke correlatie tussen dat laatste en lage opleiding, niet-westerse migratie achtergrond of mensen met een arbeidsbeperking. Die kwetsbare groepen hebben een bijzonder hoog risico op armoede. Niet zonder reden maakt Michele Raitano, Italiaans professor aan de universiteit van Rome, zich grote zorgen en benoemde hij deze groep als de ‘nuovi poveri’. Wat geldt voor Italië, geldt voor zo goed als geheel Europa. Socio-economische ongelijkheid wordt een groot spanningsveld de komende jaren.

(New) Privacy. Er is heel wat te doen over de (valse) tegenstelling tussen ‘privacy’ en ‘gezondheid’. Technologisch zijn we zover dat gehele populaties kunnen worden gemonitored op zoek naar biometrische signalen. Met het zicht op het beheersen van dit virus – en toekomstige virussen – is dat feitelijk een hele rijkdom. Alléén valt dit gegeven samen met het moment dat het vertrouwen in beleidsmakers nog nooit zo laag is geweest. Politici – in het bijzonder de populisten onder hen – hebben elke druppel credibiliteit ondergraven. Alléén al de gedachte dat zij beschikken over deze technologie die hoe dan ook misbruikt kan worden voor andere doeleinden dan alleen gezondheid, genereert koude rillingen bij het grootste deel van de bevolking. Het gevecht tussen ‘privacy’ en ‘gezondheid’ zal de komende jaren uitmonden in een langdurig conflict, waarbij oplossingen die ‘vertrouwen’ meetbaar kunnen maken grote opportuniteit hebben.

Experiment. We zijn met z’n allen op korte tijd ‘veranderingsgezind’ geworden. We zijn ‘open to change’. In een eerste fase ontstond dit door een aantal logistieke problemen: sommige produkten waren niet meer beschikbaar, bepaalde locaties waren te mijden… In een tweede fase werd ook merkloyaliteit aangetast. Dalend vertrouwen en optimisme, twee belangrijke peilers van loyaliteit,  zorgden ervoor dat consumenten hun (koop)gedrag herevalueerden. Dat werd nog eens versterkt door een stijgend online exploratie-gedrag. ‘Heruitvinden’ is plotseling een populair werkwoord geworden. Bedrijven vinden zichzelf opnieuw uit. Mensen her-ijken hun levens.  Nieuwe produkten en nieuwe afzetkanalen worden uitgetest. Het geeft grote kansen aan de ‘challengers’ van een aantal grote spelers.

Online. In Q1 van 2020 groeide de jaar-op-jaar omzet van Amazon met 26%. Ook in Q2 wordt een gelijkaardig forse omzetgroei verwacht. De omzet van Alphabet (de moeder van Google) in Q1 groeide met 13%, zij het wel met een belangrijke waarschuwing: die 13% was een gevolg van briljante omzetstijgingen in januari en februari, in sterk contrast met maart. De verwachtingen voor Q2 zijn somber. Ondanks fors dalende marketing uitingen – ook online – stijgen online conversies zeer sterk. Online stijgers (in volgorde van procentuele jaar-op-jaar stijging, gebaseerd op verschillende bronnen) zijn: medische produkten, cadeaus, specialiteiten, accessoires, kleding, thuisdecoratie, tuinmateriaal, voedsel, speelgoed en spelletjes… Dalers zijn (alle met dalingen boven de -50%): camera’s, vakanties, vliegtickets, evenementen, zwemgerief, gym-tassen, koffers,… Ondanks de grote minussen van een groot aantal categorieën stijgt ecommerce in totaliteit. Ver boven het gemak van online geven consumenten aan dat ze vooral mensen in fysieke winkels willen vermijden.

 

Vlaanderen Na Corona - initiative mapping

De  nieuwe gewoonten van klanten zullen een zeer lange impact hebben. Bedrijven kunnen dan ook niet anders dan er volwaardig rekening mee houden. Naast het ontstaan van een aantal gewoonten zullen ook een aantal achterliggende stromingen een grote impact hebben op bedrijfsbeslissingen en het screenen van bedrijfsopportuniteiten. We hebben ze – om een voor de hand liggende reden – Trig’rs genoemd: Tax, Regulation, Impact Big Tech, Government, Revaluation Healthcare en Social Conflicts.

Tax.
 Crisissen ‘triggeren’ steeds dezelfde taks-mechanismes. In het geval van Corona verdwijnen importheffingen op medisch materiaal én zowat overal krijgen bedrijven uitstel van betaling. De nadruk ligt daarbij op ‘uitstel’. Met als gevolg dat sommigen terecht spreken over ‘boemerang’-fiscaliteit. Wie niet waakzaam is, krijgt het ding vol in het gezicht terug. Twee discussies zijn echter relevanter en zullen de komende jaren zondermeer het maatschappelijk debat vullen. Eén: wat doen we met bedrijven die zich niet hebben (kunnen) voorbereid (voorbereiden) op zo’n uitstel. Het huidige lééngarantie-fonds van 50 miljard in België zal nooit of te nimmer het probleem (volledig) oplossen. Gaan we op zo’n moment toch nog die bedrijven overeind houden? Twee: zelfs als we weer op dreef raken, blijft er een imposante overheidsfactuur. Welke keuzes zullen we dan maken? Bijzondere winsttaks, vermogenstaks, een brede solidariteitsbijdrage… Eén ding is zeker: na de breed gedragen solidariteit met de gezondheidszorg onder de vorm van witte lakens en 20u manifestaties volgt de échte oefening. ‘Fair share’ wordt een hot topic. De kans dat er correcties komen op de vennootschapsbelasting is erg groot.

Regulation. Niet alleen heeft Corona het aantal formele regels en ‘guidelines’ verhoogd, veelal zijn ze ditmaal ook dwingend. Er zijn regels over tal van domeinen: gebruik van mondmaskers, de afstand die we wel en niet houden, het aantal mensen dat we zien, financiële regelingen, personeel en privacy, internationaal verkeer, hygiëne, delen van gegevens… Het merendeel van de bedrijven dient niet alleen langdurig een inventaris bij te houden van te respecteren regels, maar dient die ook correct en klantvriendelijk in de praktijk te brengen. 

Impact of Big Tech. Platformen, tools, diensten van de grote bedrijven zoals Alphabet (Google), Facebook, Apple, Microsoft en Amazon kennen tijdens Corona een forse groei. Maar ook andere bedrijven met online diensten – zoals Zoom – groeien zeer snel. Het lijkt erop dat Corona voor de grote spelers het middel is geworden om – versus kleinere spelers – definitief ‘incontournable’ te worden. Het gevolg is dat alle andere spelers zich dienen aan te passen aan de standaarden van de genoemde bedrijven. Bedrijven zullen post Corona heel goed moeten nadenken over de keuzes die ze hieromtrent zullen maken.

Government. Pre-Corona bevonden overheden zich zowat op het dieptepunt van vertrouwen. De gemiddelde Vlaming en in het verlengde de gemiddelde Europeaan had inmiddels zijn vertrouwen opgezegd in de politieke klasse en de goede bedoelingen van de overheid. Pre-Corona werd – gemiddeld gezien – overheidsinmenging gezien als absoluut te mijden en kwalijk. Corona heeft de kijk van velen gewijzigd. De overheid staat terug op de kaart. Bedrijven verwachten overheidssteun. Individuen verwachten overheidssteun. Er is een enorme vraag naar actie en detaillering van acties van de overheid. Het lijkt erop dat we met z’n allen opnieuw hebben aanvaard dat die overheid een belangrijke rol heeft. Die heracceptatie – een gedragen impact van een overheid –  kan grote gevolgen hebben voor bedrijven.

Revaluation Healthcare. Corona heeft ervoor gezorgd dat iedereen het eens is over de volgende zaken. Eén: de zorginfrastructuur moet worden versterkt. Twee: er moet een faire verloning komen voor de zorgsector. Drie: hoe we met z’n allen zijn omgegaan met ouderenzorg – specifiek het probleem verschuilen achter gesloten muren onder de vorm van woonzorgcentra – is een ‘no go’. De huidige crisis heeft een enorme druk gezet op het zorgpersoneel. De sector heeft talent én werkkracht nodig, en het is te betwijfelen of Corona positief de instroom zal beïnvloeden, wel integendeel. Als maatschappij staan we voor grote keuzes. Want méér besteden aan zorg – en daar is iedereen het over eens – betekent hoe dan ook minder uitgeven aan andere zaken. 

Social Conflict. Het IEP (Institure for Economics and Peace) geeft aan dat sociale onrusten wereldwijd binnen de periode van een decennium verdubbeld zijn. Stakingen, rellen, protesten nemen toe. De bevolking neemt steeds meer actie tegen economische tegenspoed, politiegeweld en politieke volatiliteit. Het is te verwachten dat in de nasleep van Corona dat niet verbetert. Steve Killelea, oprichter van het instituut, verwacht vooral in Europa een nieuwe golf van demonstraties die direct of indirect verband houden met Corona. Toenemende werkloosheid, ongunstiger werkomstandigheden en groeiende ongelijkheid zullen de komende jaren de brandstof zijn van tal van conflicten.

De bovenstaande 3 dimensies bieden bedrijven heldere uitgangspunten om ‘initiatieven’ te plotten. De relevante vraag is of die nieuwe initiatieven daadwerkelijk – met de ‘triggers’ als achtergrond – een écht klantprobleem oplossen. Initiatieven kunnen veel vormen aannemen, van ‘divestment’ en ‘partnerships’ tot het lanceren van nieuwe produkten en verantwoordelijkheidsprogramma’s. Eén ding staat vast: na het managen van de crisis is de bedrijfstoekomst nu bepalen de échte opdracht.

10 initiatieven die snel implementeerbaar zijn

VLAANDEREN NA CORONA - ER ZIJN OOK OPPORTUNITEITEN

"10 snelle initiatieven die daadwerkelijk impact hebben"

Vlaanderen na Corona zwaar getroffen: een combinatie van digitale achterstand én na Corona-impact

Vlaanderen na Corona: het ziet er niet zo goed uit. Vlaanderen is bijzonder zwaar getroffen. Niet alleen ligt het aantal levens als ratio slachtoffers versus bevolking bijzonder hoog, ook de economische impact ‘tikt’ wel héél zwaar.

Dat is vooral zo als het gaat om Vlaamse KMO’s.  Uit een bevraging door de Nationale Bank van België in juni 2020 bij 4725 bedrijven blijkt dat inmiddels 9 op 10 bedrijven échte impact voelen. 40% ziet zijn omzet dalen met meer dan 75%.

De KMO’s zijn er érger aan toe dan wat bovenstaande gemiddelden aangeven. Uit hetzelfde rapport van de NBB blijkt dat graad van impact een sterke correlatie heeft met de grootte van het bedrijf. Kleine- en middelgrote ondernemingen worden proportioneel véél harder getroffen.

Het aantal tijdelijk zogenaamde Corona-werklozen in België wordt inmiddels ingeschat op meer dan 1,2 miljoen mensen. Meer dan (ingeschat) 800.000 daarvan werkten en werken misschien straks nog bij KMO’s.

Voor Vlaanderen kwam het virus op een wel heel slecht moment. Voordat Corona echt op de agenda stond en het virus werd afgedaan als een exclusief Chinees fenomeen gaven 4 op 10 KMO’s in Vlaanderen al aan dat ze vreesden overspoeld te worden door een digitale golf, aangevuurd door internationale grote bedrijven, veelal Amerikaans, Duits en Nederlands van origine.

Toch nog een laatste feit: de dat juni 2020 kampt 1 op 2 KMO’s in Vlaanderen met ernstige liquiditeitsproblemen, meestal veroorzaakt doordat derden hun facturen niet betalen of door onvoldoende toegang tot krediet. Toch is er hoge vechtlust en creativiteit. Slechts één op tien vreest dat het licht straks daadwerkelijk uitgaat.

In een eerste fase was er in alle bedrijven vooral oog voor ’survival’: veiligheid van klanten, personeel, het managen van cash, het veilig stellen van continuïteit. Naast deze korte termijn focus ontstaat er inmiddels dikwijls een dwingende mid-term en lange termijn focus.

De lange termijn focus is steeds eigen aan sector en bedrijf. Binnen het nieuwe normaal – veroorzaakt door Corona én (als we eerlijk zijn) een aantal onderliggende trends lijkt het niet meer dan logisch en meer dan ooit dwingend bedrijfsstrategieën tegen het licht te houden en een aantal winnende initiatieven te definiëren. Voor de meeste bedrijven hebben die te maken met digitalisering ter voorbereiding van digitalisatie, het creëren van een digitaal aanbod. Of in andere woorden: een digitale transformatie.

Tussen die short term focus en long term focus ligt er echter een derde grote opportuniteit: het vasthouden van een aantal ‘learnings’ die we als KMO’s moeten meenemen uit dit diepe dal. Ze hebben minder te maken met het uit-kristalliseren van winnende lange termijn initiatieven, ze zijn eerder te omschrijven als initiatieven die – met wat bloed, zweet en tranen – snel en low cost te implementeren zijn.

1 - Een pipeline van talent

Van een tekort aan talent gaan we naar een tijdelijke situatie van overschot. Om dan – met hoge waarschijnlijkheid – weer naar zware tekorten te gaan. Dat staat echter in schril contrast met het feit dat heel veel mensen op dit moment een wijziging van werkgever zelfs niet willen overwegen. 1 op 2 mét een baan staat niet open om nu ook maar enig risico te nemen. Wie het zich kan permitteren doet nu een erg grondige mapping van nodige toekomstige skills, duikt in de verschillende databases – zoals LinkedIn – en bouwt nu een netwerk op. Bij zij die geen baan meer hebben of kans hebben hun baan te verliezen klinkt een connectie met context als muziek in de oren. Maar ook voor zij die dat wel hebben, biedt het alleen maar extra comfort. Bewust nu een talent pipeline bouwen heeft absoluut zin!

2 - Multidisciplinair selecteren

Het selecteren van nieuwe mensen is van groot belang. Als rule of thumb en op een ietwat langere tijdsschaal geldt al heel snel dat 1 op 2 aanwervingen mislukt. Meestal heeft dat te maken met mismatch en/of het niet grondig screenen van de kandidaat. Een goed selectieproces en een beslissing om iemand aan te werven, combineert onder andere twee elementen: een multidisciplinaire kijk op de persoon gekoppeld aan een op feiten gebaseerd en door een duidelijke eigenaar gedreven  eindbeslissing. Hoewel het van onschatbaar belang is iemand ‘live’ te zien, kan dit de dato perfect worden aangevuld met een aantal online intake gesprekken die véél meer aspecten van de persoon in kaart brengen. Zo’n proces nu als nieuwe standaard vastklikken in je onderneming heeft nu maar ook straks bijzonder veel waarde.

3 - Gratis of low cost maar vooral continu leren

Bouwen op eigen mensen wordt dikwijls vergeten in bedrijven. Te dikwijls wordt gedacht dat het echt talent zich buiten het bedrijf bevindt. De hoogste waarde wordt echter dikwijls gehaald uit het ontwikkelen van mensen. In tijden van Corona hebben velen geleerd dat je snel, veel, gratis, online kan leren. Een veelal gratis platform als Coursera alléén al biedt onmetelijke mogelijkheden. 70% van onze kennis wordt gegenereerd door kennis die we onmiddellijk kunnen toepassen. Kennis van bedrijven wordt het best gestimuleerd en gefaciliteerd in de lijn. Het opbouwen van kennis heeft zin als ze vandaag kan worden geassimileerd en morgen kan worden toegepast. Het mobiliseren van de directe lijn en het inbedden van continu leren in de evaluatie van die leiders betaalt zich dubbel en dik terug!

4 - Meetings mét stewardship

In het kader van meetings hou ik van het woord ‘stewardship‘. Het online organiseren van meetings hebben ons geleerd dat begeleiding van een meeting wel heel belangrijk is: het articuleren van een gemeenschappelijke doelstelling, het respecteren van tijd, het uitspreken van appreciatie, het iedereen formeel betrekken, het sterk aanscherpen van de agenda… Wat online een voorwaarde is om niet in chaos te belanden, wordt offline heel dikwijls veronachtzaamd. Een sterk stewardship van een meeting is een conditio sine qua non voor een geslaagde meeting. Ook dat kunnen we nu formeel vastklikken. Wie slim is gebruikt ook nog online tools zoals Klaxoon of Mentimeter en blijft dat doen na Corona. Minder meetings, méér resultaat. In het bijzonder na Corona.

5 - Kostreductie

Gedurende Corona hebben we plotseling geleerd dat heel veel zaken waarvan we dachten dat ze echt noodzakelijk waren helemaal niet nodig zijn. Een ondernemer schreef: thuiswerk is nu bij ons de standaard, het bureel is op aanvraag. Hebben we al die gebouwen nodig? Hebben we zoveel externe meetings en omkadering nodig? Zijn vele reiskosten überhaupt nuttig of leveren ze eigenlijk vooral directe én indirecte kosten? Hebben we al die wagens nodig? Het Corona en na Corona tijdperk is hét moment om compromisloos en met een gedetailleerde stofkam door de kosten te gaan. Indien het niet leidt tot stopzetting van een aantal posten, op zijn minst leidt het tot bespiegeling en wellicht hernegociatie. 

6 - SEO-opportuniteiten

Corona heeft voor een schokgolf gezorgd wat zoektermen betreft. Botify (maar er zijn online ook andere alternatieven) geeft per sector aan  hoe er enorme verschuivingen zijn. Wat vastgoed betreft zijn zoektermen verschoven van ‘een huis kopen’ naar ‘is het een goede tijd om een huis te kopen’ of  ‘hypotheken’… zoektermen die een spiegel zijn van het onzekere klimaat. Voor een bedrijf is het weinig moeite in te spelen op die nieuwe trends, al is het maar door nieuwe content en nieuwe URLs live te zetten.

7 - Het screenen van technologie

De Europese Commissie haalt 9 technologieën aan die nieuwe markten en zakelijke kansen creëren: internet of things, big data, cloud, cybersecurity,  social media,  robotten en automatisering, mobile devices, 3D-printing en AI. Het is nu het moment om op korte tijd héél veel te leren. Hoe? Nodig eenvoudigweg solution providers (online) uit voor die technologieën die relevant kunnen zijn en laat hen jou uitleggen wat, hoe en in het bijzonder waarom er toegevoegde waarde is voor jouw tak van sport. Corona en na Corona heeft ervoor gezorgd dat specialisten graag tijd vrijmaken om online jouw vragen toe te beantwoorden.

8 - Je concurrentie en suppliers

In tijden van Corona en het Vlaanderen na Corona is het volgen van je concurrentie – liefst in de brede zin van het woord – en suppliers om verschillende redenen van groot belang. Veelal wordt verondersteld dat dit een zeer werkintensief proces is. Niets is minder waar. Google Alerts houdt je proactief op de hoogte. SEO-tools zoals Moz geven aan hoe en op welke zoekwoorden je rankt versus concurrenten. Via Facebook en Instagram volg je posts op van je concurrenten en suppliers. Met een Twitter list volg je hun communicatie. Zelfs jaarrekeningen in pdf kan je inmiddels al lange tijd gratis verkrijgen.

 

9 - Low cost experimenteren

In tijden van onzekerheid en volatiliteit staan beleidsmakers veel meer open om te experimenteren. Klanten – daarenboven – staan tevens veel meer open voor produkten die nog in ontwikkeling zijn, zogenaamd Minimum Viable Products (MVPs). Het intentioneel experimenteren heeft twee grote voordelen. Bedrijven die hebben leren omgaan met experimenten zijn gemiddeld succesvoller dan hun niet experimenterende tegenhangers. Daarnaast stimuleert het ook het lerend vermogen van een onderneming. 

10 - Het boosten van multidisciplinaire teams

Multidisciplinariteit – het bijeenbrengen van professionals uit verschillende disciplines – is van primordiaal belang. Het ondersteunt innovatief denken. Het zorgt ervoor dat de volledige customer journey in overweging wordt genomen. Het leidt – simpelweg – tot betere, afgewogen beslissingen.  In een wereld waar afstand aan betekenis verliest krijgt de multidiscipline alle kansen. Op voorwaarde dat leiders dit intentioneel sturen met duidelijke doelstellingen. Het online initiëren en creëren van (tijdelijke) netwerken is nooit makkelijker geweest.

na corona mensen met maskers
na corona er is hoop

"Een aantal handige Vlaanderen na Corona-links"