Een winnende bedrijfsstrategie en winnende initiatieven

UW BEDRIJFSSTRATEGIE -
EEN GOEDE BEDRIJFSSTRATEGIE WORDT STEEDS BELANGRIJKER

"Trage markten zetten méér druk op het bepalen van de échte opportuniteiten"

Winnende initiatieven

Een goede bedrijfsstrategie is het maken van winnende keuzes, het definiëren van een winnende aspiratie en het bepalen en implementeren van winnende initiatieven. Dat was zo in een niet-digitaal tijdperk en dat is onveranderd. Het is géén missie. Het is géén visie. Het is géén plan. Het is géén collectie van zogenaamde ‘best practices’. Het is een proces dat start bij het bepalen van een winnende ambitie, waarna pas dan wordt nagedacht over ‘Where to Play?’ en ‘How to Win?’ om die dan weer te vertalen naar concrete intitiatieven, organisatie en mensen.

Een gedeelde 'fact base' als startpunt

Een goede start is niet het opgooien van ideeën of een brainstorm, maar wél het samenstellen van een gedeelde ‘fact base’. Interne en externe data leveren concrete feiten op, of op zijn minste gegronde assumpties. In welke markten zijn we actief? Wat zijn de aangrenzende markten? Is er een marktleider? Waarom is iemand marktleider? Hoe ziet onze relatieve performantie eruit? Welke trends kunnen we herkennen? Wat zijn risico’s voor onze sector? Het creëren van zo’n gedeelde basis is veelal een bijzonder inspirerend startpunt.

Een winnende aspiratie

Een winnende aspiratie heeft weinig te maken met concurrentie. Ook zegt een aspiratie weinig over een te behalen omzet, marge of winst. Een aspiratie biedt concrete waarde aan klanten met de bedoeling om binnen een bepaalde markt te winnen. Mee-spelen is géén optie. Het gaat heel duidelijk om winnen. Een winnende aspiratie is wervend, ambitieus, concreet en creëert energie.

Where-to-play? How-to-win?

Where-to-play? en How-to-win? opereren als een siamese tweeling. Samen zijn ze het hart van de bedrijfsstrategie.  Onder Where-to-play? worden keuzes gemaakt omtrent klantsegment, verkoopskanaal, specifiek aanbod, geografie en waar men in de waardeketen wil winnen. Zodra dat duidelijk wordt, wordt bepaald hoe men wil winnen in die (deel)gebieden. Hoe zal het bedrijf daadwerkelijk excelleren om een competitief voordeel uit te bouwen. Uiteindelijk leidt het tot een 3 tot 5 winnende heel concrete winnende initiatieven.

Waarom CONVERTURA

EEN WINNENDE BEDRIJFSSTRATEGIE
FOCUS OP OPPORTUNITEITEN DIE ER TOE DOEN

STRATEGISCHE FACT BASE

Het creëren van een relevante en accurate fact base bij het opstarten van een strategisch proces is van cruciaal belang. Het verzamelen en delen van zowel interne als externe data heeft twee belangrijke gevolgen. Eén: het zorgt ervoor dat alle betrokkenen én hetzelfde vertrekpunt delen én de verschillende lenzen (hoeken van waaruit een business kan worden bekeken) gebruiken. Twee: het drijft een golf van inspiratie door het bedrijf. CONVERTURA begeleidt en structureert het creëren van zo'n gedeelde strategsiche fact base.

WHERE TO PLAY? HOW TO WIN?

CONVERTURA begeleidt het iteratief proces 'Where to Play?' en ''How to Win?'. Klantgroepen, kanalen, type aanbod, geografie en plaats in de waardeketen worden onder de loupe genomen. Onder 'How to Win?' worden de 15 winnende modi geanalyseerd. Het resultaat is een geëxpliciteerde ambitie van waar een bedrijf daadwerkelijk actief wil zijn en hoe het in dat 'veld' of (deel)segment marktleider wordt.

WINNENDE INITIATIEVEN: EEN CONCRETE BEDRIJFSSTRATEGIE

Zelfs indien u weet waar u actief wil zijn en hoe u de strijd wil ingaan, dan is het nodig dat uit te werken in heldere, concrete initiatieven. Die initiatieven hebben een duidelijke return, hebben talent en resources nodig... Die initiatieven zijn - juist doordat ze concreet zijn - volgbaar en meetbaar. CONVERTURA begeleidt u bij het expliciteren en uitwerken van die concrete, winnende initiatieven.

IMPLEMENTATIE VAN UW WINNENDE INITIATIEVEN

All is set & done. Uw 3-5 winnende, ambitieuze initatieven zijn helder en geëxpliciteerd. Het is nu van belang dat de implementatie van uw initiatieven wordt opgevolgd, wordt bijgestuurd, wordt gedeeld. CONVERTURA begeleidt u met de juiste tracking tools om ervoor te zorgen dat uw bedrijfsstrategie tijdig en succesvol wordt gerealiseerd.

Bedijfsstrategie - Winnende inititiatieven
Bedrijfsstrategie - How to win